WERKPLEZIER


Genieten van de werkzaamheden die je doet, leidt tot betere prestaties. Dat komt naar voren uit onderzoek naar Flow (beschreven door Mihaly Csikszentmihalyi).
Flow betekent dat mensen diep geconcentreerd zijn en helemaal opgaan in datgene waarmee ze bezig zijn. Flow en plezier in het werk kun je bevorderen.

Werkplezier staat tegenover werkdruk. Beide begrippen zijn lastig te meten. Ik zie werkplezier en werkdruk als een belevingsvraagstuk van medewerkers en leidinggevenden. In mijn praktijk kom ik regelmatig organisaties tegen die werkdruk hoog op de agenda hebben staan, maar hiermee nogal paradoxaal omgaan. Enerzijds zeggen managers: medewerkers willen alleen maar meer personeel (b.v. in de zorgsector) en blijven daarom voortdurend over werkdruk praten. Aan de andere kant lopen de kosten van stress, ziekteverzuim en demotivatie hoog op. Dat is de realiteit die ook managers ervaren. In de praktijk blijkt het lastig te zijn om op een constructieve manier over werkdruk en werkplezier te praten en er iets aan te doen.

Hoe plezierig is uw werksituatie: een barometer.

De werkplezier-barometer is een instrument dat gebaseerd is op de WEBA methodiek (Welzijn bij Arbeid, TNO) en bedoeld is om medewerkers en leidinggevenden te ondersteunen bij een afdelingsgerichte aanpak van werkdruk.
De kern van de werkplezier-barometer is dat medewerkers zelf aangeven wat goed loopt en wat niet goed loopt in de eigen werksituatie. Met het instrument kan men op een snelle manier vaststellen hoe het met het werkplezier/werkdruk in uw team of afdeling is gesteld.

Klik hier voor een voorbeeld van de barometer

Bij het instrument hoort een ontwikkelingstraject. Als de Barometer door het eigen team of afdeling is ingevuld, komen verschillen en overeenkomsten in de scores aan het licht. Dat geeft concrete input voor een verbeter- of ontwikkelplan op de afdeling. Een stapsgewijze aanpak om te komen tot daadwerkelijke verbeteringen in de praktijk.
Het afnemen van de barometer, de interpretatie en bespreking hiervan neemt een dagdeel in beslag. Voor het maken van een ontwikkelplan is vaak een verdere verdieping van specifieke items nodig: waardoor ontstaan de hoge of juist lage scores en is dit tijdelijk of structureel?