ONTwikkelen


Van binnen naar buiten: van wens naar werkelijkheid.

Dat is waar het mij in de kern om gaat. In de schillen van de ui is dit gesymboliseerd (*).
Mijn werk bestaat uit het ONTwikkelen, het doorlopen van de verschillende lagen om te komen bij je diepste drijfveren. Je missie: datgene wat jij op deze aarde komt bijdragen.
En dat is authentiek, echt. Je kunt het ook jouw unieke talent noemen. Dat kun je niet veranderen maar wel leren ontdekken, van wikkels ontdoen.

ONTwikkelen

 

De omgevingsschil is de buitenwereld, de anderen om ons heen. Problemen op deze schil zijn verwoord als: het ligt aan de baas, het zijn de regels en procedures waardoor onze  organisatie beperkt wordt, de medewerkers nemen te weinig initiatief en klanten begrijpen niet dat er grenzen zijn aan de middelen. 

De gedragsschil gaat over wat je daadwerkelijk doet. De keuze van je gedrag is vaak sterk bepaald door eerdere ervaringen, door kennis en vaardigheden en door verhalen die je hebt gehoord.
De basis van ons gedrag bestaat uit twee drijfveren: iets willen voorkomen (= angstdrijfveer) of iets willen realiseren (= creatiedrijfveer). In authentiek handelen laat je de creatiedrijfveer leidend zijn voor je gedrag.

De normenschil ligt onder de gedragsschil en geeft aan welke oordelen en maatstaven je hebt. Een aantal normen komt van buiten, vanuit je verleden, meegekregen uit de omgeving waarin je bent opgegroeid bijvoorbeeld. Normen zijn vaak bepalend voor de motivatie om iets wel of niet aan een probleem te doen.
 
De egoschil heeft vele verschillende gezichten. Ieder van ons heeft diverse ego’s, die bedoeld zijn om je te positioneren ten opzichte van de ander: boven, onder of gelijk met de ander. Het gaat er bij het ego om wat de ander van je vindt. Ik noem ze wel eens egomonsters, want ze kunnen je lelijk in de weg zitten.
 
De waardenschil gaat over je grondbeginselen, je principes. Ze vormen de voorwaarde voor authentiek handelen. Als je waarden leidend laat zijn in je gedrag, ben je in staat om van binnen naar buiten te leven. En dat is wat authenticiteit is.

De authenticiteitschil is de kern. Het is je persoonlijke missie: een antwoord op de vraag wat jouw unieke bijdrage is om de omgeving op een hoger plan te brengen. Dit lijkt een eenvoudige vraag, maar het zoeken naar een antwoord is voor velen een worsteling. Ik zie het veel meer als een boeiende reis met onbekende bestemming. Het vraagt lef en daadkracht, maar bovenal vertrouwen dat er iets bijzonder moois op je wacht.

Wat levert ONTwikkelen op?

Een leider die authentiek is en zijn/haar missie leeft, kan een klantgerichte organisatie opbouwen. Deze leider weet een positieve werksfeer te creëren en op een manier met mensen om te gaan die het beste uit hen tevoorschijn haalt. Zo brengt een authentieke leider de eigen organisatie op een hoger plan. Dat is winst voor de omgeving.
Voor de leider en de medewerker zelf geldt: authentiek gedrag geeft je het meeste kans op resultaat èn geluk. Hoe vaak ervaren we deze twee zaken niet als elkaars tegenpolen? We presteren goed, hebben invloed en verantwoordelijkheid, maar ervaren te weinig voldoening.

* De schillen van de ui zijn gebaseerd op de theorie van Bateson over logische denkniveau’s.