KIJK

 


 

Iemand zei tegen me: in je talent ben je meester. En met talent bedoelde hij: een aangeboren bekwaamheid. In de loop van je leven kun je dat talent naar buiten brengen. En daarmee geef je iets aan anderen. Je brengt er iets mee tot stand.
Ik vind het een fascinerende gedachte dat ieder van ons een meester in de dop is. Uw medewerkers stuk voor stuk, het hele managementteam: allemaal meesters! De kunst is om de meester te leren kennen en in te zetten. Dit noem ik ONTwikkelen.

ONTwikkelen betekent het afwikkelen tot we bij de kern komen. De kern kan zijn:

  • de drijfveer of persoonlijke missie van de leidinggevende,
  • de betekenis en zin van uw organisatie,
  • het talent van de medewerker,
  • de behoefte en wens van de klant van uw organisatie.

Vanuit deze kijk ondersteun ik mensen in organisaties om van wensen werkelijkheid te maken.
Ik wil graag bijdragen aan het maken van mooiere organisaties waarin mensen plezier hebben, die betekenis toevoegen en waarin iedereen leert en zich verder ONTwikkelt.
Daarvoor is het maken van plannen niet genoeg. Mijn toegevoegde waarde is dat leiders en medewerkers iets anders gaan willen of anders gaan kijken naar hetzelfde. En dan gaan organisaties ook anders werken.

Het resultaat is dat de kwaliteit van uw product of dienstverlening aanzienlijk verbetert of vernieuwt. En nog belangrijker vind ik: uw klant gaat merken dat wat hij krijgt voortkomt uit gedrevenheid en passie. En dat is daarom van grote klasse!
En zei u me niet dat het om de klant gaat?

"Het gaat om worden wie je bent"


Flow vilt 2005 Nelly Galama