COACHING


 

Verandering of transformatie!

Werkwijze spirituele coaching

Met spirituele coaching ondersteun ik managers en leiders om in volle verantwoordelijkheid en integriteit in hun werk en leven te staan. Dat betekent dat ik managers inspireer om onder alle omstandigheden hun bezieling te volgen en hun unieke bijdrage te leveren. Daarbij staat het hier en nu centraal.
Mijn werkwijze is gericht op de mens als geheel: doen, denken en voelen vormen samen de persoonlijkheid van de manager. We onderzoeken in de coaching de drijfveren, persoonlijkheid en eigen missie van de manager tot in alle uithoeken. Daarbij maak ik onder meer gebruik van: aandachtsoefeningen, geleide meditatie, visualisaties, open luisteren en spreken vanuit je hart.
De ervaring leert dat door denken, voelen, handelen en weten in harmonie te brengen, de manager meer een mens uit een stuk wordt. Dan zeg je wat je denkt en doe je wat je zegt en ben je als leider lichtpunt in je omgeving. En dat heeft zijn uitstraling op de medewerkers in de organisatie.
In mijn aanpak gaan theorie en ervaring hand in hand. Ik maak gebruik van concepten uit verschillende spirituele en psychologische stromingen, naast managementbenaderingen (b.v. Theorie U en Appreciative Inquiry). Steeds weer maak ik de theorie persoonlijk ervaarbaar zodat het toepasbaar wordt op het aansturen in een specifieke context. We oefenen de nodige vaardigheden om te experimenteren met ander gedrag. Om het geleerde te integreren in het dagelijkse werk, krijgt de gecoachte soms opdrachten mee.

Als coach ben ik vaak bezig op het snijvlak van de zichtbare en de onzichtbare realiteit van degene die gecoacht wordt (coachee). Zichtbaar zijn de organisatie, de functie en het werk. Onzichtbaar, maar daarom niet minder een realiteit, zijn de gedachten, de waarden en persoonlijke ervaringen van de coachee.
Dit betekent dat het in mijn coaching vaak gaat om een mix: het aanvullen van de gereedschapskist (het zichtbare) en de ander helpen zijn veronderstellingen aan de oppervlakte te brengen, ter discussie te stellen en in een ander kader te plaatsen (het meer onzichtbare).
Managers en leiders die op deze wijze worden gecoacht, voelen zich sterker in hun authenticiteit en weten een balans te vinden tussen resultaatgerichtheid en de menselijke maat. Hun plezier in natuurlijk leiderschap heeft een positief effect op medewerkers die hem/haar graag willen volgen. In de praktijk zie ik dat pro-activiteit en werkplezier in de organisatie toeneemt.

Individueel of samen.

Galama Organisatieontwikkeling verzorgt individuele coaching en coaching in teamverband.
Individuele coaching: De individuele coaching bestaat doorgaans uit vijf tot acht bijeenkomsten van 1,5 uur, waarin we werken aan een mix van persoonlijke kwaliteiten en (leidinggevende) vaardigheden. In een intakegesprek formuleren we de vraagstukken waaraan we gaan werken. Ik verwerk deze punten in een coachingsplan.
TeamCoaching: bij teamcoaching gaat het om een managementteam of een uitvoerend team/ afdeling. Het traject bestaat uit vijf tot acht bijeenkomsten van 2 uur. Hierin wordt gewerkt aan het helder krijgen van de teamdoelen en ambities en werken we aan teamontwikkeling.