KUNST BEDRIJVEN


 

Kunst en organisatieverandering

Het managen van veranderingen en het maken van kunst hebben veel overeenkomsten. De kunstenaar is voortdurend in dialoog met gewoonten. Die zij volgt of verwerpt, onderstreept of weerlegt. De kunstenaar stelt onze omgang met de werkelijkheid ter discussie. Goede kunst moet schuren. Kunst zet ons aan tot verwondering, kan ons verbazen, emotioneren, kwaad maken zelfs.
En dat is ook bij veranderingen in organisaties waardevol: loslaten van de gebaande paden, de soms vastgeroeste structuur, ingebakken cultuur en werkwijzen. Afstand nemen en reflecteren, op een andere manier kijken naar de dagelijkse gang van zaken.

"Beelden vertellen meer dan een hele dag met elkaar praten. Hiermee brengen zij de gezamenlijke visie en de te bewandelen weg (strategie) dichterbij."

Aan de slag met kunst bedrijven

Ik maak gebruik van de parallellen tussen kunst en organisatieveranderingen door het aanbieden van ééndaagse workshops ‘Kunst bedrijven’.
Mijn eigen beeldende achtergrond combineer ik met mijn ervaring als trainer tot een inspirerende en intensieve dag.
De workshop waarin medewerkers en leidinggevenden zelf beeldend aan het werk gaan, leent zich bij uitstek voor de diagnosefase van veranderingsprocessen en bij het bepalen van nieuwe richtingen.

Dada als inspiratie.

De Dada is een kunststroming die is ontstaan tussen beide wereldoorlogen, in een tijd van chaos. In literatuur, theater, beeldende kunst, muziek en dans kun je sporen vinden van deze stroming. Het meest karakteristieke van de Dada is dat zij tegendraads is, dwars is en bijvoorbeeld gewone voorwerpen tot kunst verhief.
Dit kantelen en in een andere context plaatsen kun je ook benutten in een verandertraject. Zo kun je met dada-ogen naar je organisatie kijken. Mijn ervaring is dat dit verrijkend werkt, humoristisch kan zijn en relativeert. Het laat je ontdekken wat nog niet geweten of gezien werd………….

Het gaat om anders kijken en anders denken:

Van analytisch naar holistisch
Van inhoud naar proces
Van vasthouden en verdedigen naar loslaten en onthechten
Van keuzen maken naar vrijheid
Van oplossen naar helpen
Van structuren naar stromen
Van het moet beter of anders naar het is zoals het is
Van wie er gelijk heeft naar hoe we het willen hebben
Van meten is weten naar visie zonder precisie
(uit: M. Weggeman, Provocatief adviseren, 2003, blz 126)

 

Ook op deze manier gebruik ik kunst om te komen tot soms verbazingwekkend eenvoudige oplossingen voor ingewikkelde problemen.

Wat levert kunst bedrijven nog meer op?

Een workshop heeft een toegevoegde waarde voor de organisatie, doordat:
- zij visies en meningen visualiseert en daarmee op een snelle manier helder maak.
- zij managers en medewerkers leert buiten het eigen kader te denken en te zien.
- prioriteiten stellen en keuzes gemakkelijker maakt.
Het eindresultaat van een workshop tenslotte is een beeldend symbool dat kan dienen als verankering van de verandering in de organsatie. Klanten geven het veelal een plaats in de kantine, foyer of gang. En dan doet het daar zijn werk….

Kortom: Kunst werkt!

Een blik op mijn eigen werk: www.puurvilt.nl