Niet het probleem, maar het succes als startpunt


Waarderend onderzoeken (Appreciative Inquiry) werkt.

Appreciative Inquiry (kortweg A.I.) is een filosofie waarmee ik in 2008 in aanraking kwam en waardoor ik gelijk geraakt werd. Wat me vooral aanspreekt is de positieve benadering van AI. Bij Appreciative Inquiry ga je namelijk uit van wat werkt, niet van het probleem. Volgens AI zijn er in elke organisatie elementen die werken. Als je die opspoort en vervolgens analyseert, kun je ontdekken hoe je meer kunt doen van wat werkt.
Dat vind ik een mooie en inspirerende gedachte. Ik ben begonnen me te verdiepen in de voornamelijk Engelstalige literatuur over AI en ging met klanten erover praten. Het idee sprak aan en gaandeweg ben ik elementen ui AI gaan gebruiken in mijn trajecten: binnen kwaliteitszorg, bij vergroten van persoonlijke effectiviteit van leidinggevenden en bij de omslag naar meer clientgericht werken of het zorgen voor een echte servicegerichte cultuur. Steeds enthousiaster ben ik geworden.

Heel kort geef ik hier aan hoe het werkt.
Waarderend organiseren werkt met vijf fases: Verwoorden, verdiepen, verbeelden, vormgeven en verwezenlijken.
Deze fasen kunnen in een dag of een tweedaagse (afhankelijke van grootte van de groep) worden doorlopen.
Het resultaat is:
• Dat iedereen die betrokken is zich ook eigenaar voelt van het verandertraject (sterk commitment);
• Dat er verantwoordelijkheid wordt genomen om zelf te gaan ontwikkelen;
• Dat het traject plezierig wordt gevonden (positieve benadering) en energie genereert;
• Dat de werkwijze al zorgt dat verbinding tot stand komt en versterkt wordt.

Graag ondersteun ik u om vanuit deze positieve benadering uw organisatie verder op weg te helpen.

Literatuur: in 2008 is de eerste Nederlandstalige publicatie over AI verschenen, met veel praktijktoepassingen en verdieping in de theorie.
De titel is: Waarderend organiseren, Robbert Masselink, Rombout van den Nieuwenhof, Uitgeverij Gelling Publishing.