Welkom bij Galama organisatieONTwikkeling


Zorgen dat het gaat werken, daar ben ik van.

In 2000 ben ik gestart met Galama organisatieONTwikkeling. Zorgen dat het gaat werken, doe ik voor opdrachtgevers in de zorg, de laatste jaren vooral in de ouderenzorg. Als interim-manager, programma-manager of regisseur van een innovatie. Daarbij is het ondersteunen en coachen van leidinggevenden, bestuurders en raden van toezicht vaak onderdeel van het proces.

ONT-wikkelen gaat over vereenvoudigen, terug naar de kern. Het vereenvoudigen van bedrijfsprocessen en werkwijzen en stoppen met alle dingen die niet helpen om de zorg voor de cliënt beter te maken. Dat is de rode draad in mijn werkzaamheden. Medewerkers ervaren dan meer werkplezier en meer verbinding met dat waar het in de kern om gaat: de zorg voor de cliënt.

De bedoeling van de organisatie en de uitvoering moeten bij elkaar passen. Dit realiseer ik door uit te gaan van vertrouwen in professionals en te denken vanuit mogelijkheden. Dat vraagt lef, aandacht en creativiteit. Wat niet lijkt te kunnen, gaat dan toch lukken.

Wanneer u behoefte heeft aan tijdelijke ondersteuning of capaciteit, dan helpt Galama Organisatieontwikkeling u graag op weg.Nelly Galama